Σύνολα Δεδομένων

11 Σύνολα Δεδομένων

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη

Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
  • Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την κήρυξη του αιωνόβιου Κράταιγου του Αρχαιολογικού χώρου της Ζώμινθου

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη

Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
  • Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την κήρυξη του ιστορικού κήπου της βίλας «ΑΡΙΑΔΝΗ» Κνωσού, Δήμου Ηρακλείου

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη

Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
  • Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την κήρυξη του αιωνόβιου πλατάνου Κρασίου Δήμου Μαλίων