Σύνολα Δεδομένων

3 Σύνολα Δεδομένων

Περιφερειακές Ενότητες Κρήτης

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Οι Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και...

  Όρια των Καποδιστριακών ΟΤΑ της Κρήτης

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

   Τα όρια Καποδιστριακών ΟΤΑ της Κρήτης δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και...

   Πόλεις και Χωριά της Κρήτης

   Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Οι πόλεις - χωριά της Κρήτης δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης...