Σύνολα Δεδομένων

1 Σύνολα Δεδομένων

Λιμενικές Εγκαταστάσεις στην Κρήτη

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Λιμενικές Εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια Κρήτης. Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του *DKAN Datastore Web API* με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.