Σύνολα Δεδομένων

11 Σύνολα Δεδομένων

Πυρκαγιές της Κρήτης

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Ο Χάρτης Φωτιές Κρήτης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των...