Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

40 Σύνολα Δεδομένων

Όμβριες Καμπύλες

Διεύθυνση Υδάτων

    Για το *ΥΔ Κρήτης (GR13)* καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. o...

    ΣΧΟΟΑΠ Δημοτικού Διαμερίσματος Νεάπολης

    Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

      Έγκριση Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του τέως Δήμου Νεάπολης & τέως κοινότητας Βραχασίου [σήμερα Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγ. Νικολάου] 1712