Σύνολα Δεδομένων

1 Σύνολα Δεδομένων

Αναρτημένος Δασικός Χάρτης Π.Ε. Ηρακλείου

Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου

    Από την Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου, ανακοινώνεται ότι με την 554/29-1-2021 απόφασή μας, αναρτήθηκε στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων τής ιστοσελίδας του Ν.Π.Δ.Δ. *"Ελληνικό Κτηματολόγιο" *(https://...