Σύνολα Δεδομένων

3 Σύνολα Δεδομένων

Χάρτης Πυκνότητας Σεισμών της Κρήτης

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Ο Χάρτης Πυκνότητας Σεισμών της Κρήτης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και...

  Κίνδυνος κατολισθήσεων στην Κρήτη

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

   Ο κίνδυνος κατολισθήσεων της Κρήτης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και...

   Σεισμοί της Κρήτης

   Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Οι Σεισμοί στην Κρήτη δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των...