Σύνολα Δεδομένων

2 Σύνολα Δεδομένων

Κίνδυνος κατολισθήσεων στην Κρήτη

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Ο κίνδυνος κατολισθήσεων της Κρήτης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και...

    Σεισμοί της Κρήτης

    Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

      Οι Σεισμοί στην Κρήτη δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των...