6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Μεραμβέλλου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, Λίμνες

Μονόχωρος καμαροσκεπής ναός με ένα ενισχυτικό τόξο (σφενδόνιο) σε κιλλίβαντες. Στον τοιχογραφικό διάκοσμο παρατηρούνται 3 διαφορετικές τεχνοτροπίες.[1] Η πρώτη, περισσότερο συντηρητική, εμφανίζεται στο ανατολικό τμήμα (AgIoannisTheologosFotoFresco αρ. 1-13), δεύτερη σύμφωνα με το Χατζηδάκη εντοπίζεται στο Χριστολογικό κύκλο του θόλου («Μακεδονική»)    (AgIoannisTheologosFotoFresco αρ. 21-30) και η 3η που προσεγγίζει τη φορητή εικόνα εντοπίζεται στον Άγιο Ιωάννη Θεολόγο (AgIoannisTheologosFotoFresco αρ. 20). Χρόνος: τέλη 14ου αι. – αρχές 15ου αι.[2]

 

[1]  Χατζηδάκης, 1952, 63-4

[2] Ο Χατζηδάκης τις χρονολογεί στο 15ο αι..

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-03-15
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
75cfedef-4d2b-4785-b835-a494daa76f24
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POINT (25.638484954834 35.248032722266)
POLYGON ((25.625438690186 35.237658056663, 25.625438690186 35.256443638864, 25.658912658691 35.256443638864, 25.658912658691 35.237658056663))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Επαρχία Μεραμβέλλου, Λίμνες
Temporal Coverage
2023-03-15
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα