6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Emeric II, 2005 - Δελτία Καταγραφής Επαρχίας Αποκορώνου - Άγιος Γεώργιος, Δράμια

Μονόχωρος καμαροσκεπής ναός στεγάζεται με οξυκόρυφη καμάρα, που στηρίζεται σε 3 ενισχυτικά τόξα (σφενδόνια), βασιζόμενα σε προβόλους τα 2 πρώτα, ενώ το τρίτο σε προβόλους και πεσούς. Ο σωζόμενος τοιχογραφικός διάκοσμος είναι αδύνατο χρονολογηθεί εξαιτίας της ολοκληρωτικής καταστροφής του. Σύμφωνα με απογραφή του 1637, στη συγκεκριμένη θέση υπήρχε ομώνυμος ναός.

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-02-15
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
63428c45-ac8f-453b-8d25-fe8a678532e9
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POINT (24.313216209412 35.344262733494)
POLYGON ((24.143829345703 35.31748771849, 24.143829345703 35.469179910265, 24.327163696289 35.469179910265, 24.327163696289 35.31748771849))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Επαρχία Αποκορώνου, Δράμια
Temporal Coverage
2023-02-15
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα