6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Crinno Concred 2003-2005 - «ΔΙΑΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΡΗΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ»

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης «Διατηρώντας την Κρητική Κουζίνα» που υπάγεται στο Περιφερειακό «Πρόγραμμα Καινοτόμων Ενεργειών CRINNO – Κρήτη Καινοτόμος Περιφέρεια» δίνει την δυνατότητα σε όσους επιθυμούν, να πιστοποιηθούν ότι προσφέρουν καλή κρητική κουζίνα εφόσον αξιολογηθούν.

Σκοπός του προγράμματος είναι να συμβάλει στην διάσωση και την διάδοση της κρητικής κουζίνας. Γι αυτό, εντοπίζει σημεία – κλειδιά της τοπικής γαστρονομικής παράδοσης, τα οποία επιδιώκει να διασφαλίσει διαχρονικά ώστε να διατηρηθεί ο γαστρονομικός και ο υγιεινός χαρακτήρας της.

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-03-17
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
3727a7ea-facf-4402-a881-cbf77195f096
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.477783203125 34.599001006437, 23.477783203125 35.873175798916, 26.52099609375 35.873175798916, 26.52099609375 34.599001006437))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Temporal Coverage
2023-03-17
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα