6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου Πρινοδάσους Ρούβα

Το Πρινοδάσος του Ρούβα βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της οροσειράς του Ψηλορείτη και ένα μεγάλο μέρος του (80%) έχει χαρακτηριστεί ως Καταφύγιο Άγριας Ζωής. Το δάσος του Ρούβα είναι ένα συγκροτημένο δάσος όπου η βλάστησή του απαρτίζεται κυρίως από πουρνάρια (Quercus coccifera).

Άλλα είδη που φύονται είναι η αριά (Quercus ilex), φυλίκι (Phyllirea latifolia), το σφενδαμι (Acer sempervirens), το κυπαρίσσι (Cupressus sempervirens), τραχεία και χαλέπιος πεύκη (Pinus brutia, Pinus halepensis), πλάτανος (Platanus orientalis), ανέγνωρο ή αμπελιτσιά (Zelkova abelicea) που είναι ενδημικό και προστατευόμενο της Κρήτης αλλά και το κρητικό κεφαλάνθηρο (Cephalanhera cucullata) που είναι ενδημική ορχιδέα της Κρήτης κ.α.

Ο χάρτης παράχθηκε στο πλαίσιο του έργου «Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες», έτος υλοποίησης 2009 για την Περιφέρεια Κρήτης με χρηματοδότηση από το Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ.

Στόχος του υποέργου ήταν η δημιουργία ενός συστήματος για την παρακολούθηση και προστασία των περιοχών του δάσους πουρναριών του Ρούβα στο Νομό Ηρακλείου και του Φοινικοδάσους της Πρέβελης στο Νομό Ρεθύμνου.

Χάρτης στη Γεωπύλη  Εφαρμογή στη Γεωπύλη

Επίπεδα Χάρτη:

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-18
Ημερομηνία δημοσίευσης
2021-08-04
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
31588e25-a3d7-456c-8a8d-46c89c724114
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((24.86515045166 35.138094366651, 24.86515045166 35.205448416297, 24.963684082031 35.205448416297, 24.963684082031 35.138094366651))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα