6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Χάρτες και Εφαρμογές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Χάρτες και Εφαρμογές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-08-03
Ημερομηνία δημοσίευσης
2017-10-18
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
5aa1e483-b87b-47bc-9ae7-d8fc447b89d8
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.389892578125 34.663786332078, 23.389892578125 35.790043103096, 26.4990234375 35.790043103096, 26.4990234375 34.663786332078))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα