Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού Δ/νσης Δασών Ηρακλείου

Το σύνολο δεδομένων περιέχει ιστορικά δεδομένα της Πρώην Δασικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έως 31.05.2022.

Τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού που έχει εκδώσει η Δ/νση Δασών Ηρακλείου.

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2023-01-13
Ημερομηνία δημοσίευσης
2016-05-26
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
44c0a1cb-9c59-43e4-b9e1-507ffd261cc9
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((24.710998535156 34.921445555935, 24.710998535156 35.437773394598, 25.556945800781 35.437773394598, 25.556945800781 34.921445555935))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public