Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Σύνολο δεδομένων Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Το σύνολο δεδομένων περιέχει ιστορικά δεδομένα της Πρώην Δασικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έως 31.05.2022.

Σύνολο δεδομένων Δασικού Χάρτη Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2023-01-13
Ημερομηνία δημοσίευσης
2021-02-19
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
8edc14c4-c0e2-4ba6-af9d-b0fee883c9cb
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.345947265625 34.786739162703, 23.345947265625 35.774893790508, 24.340209960938 35.774893790508, 24.340209960938 34.786739162703))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public