Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Σημειακές Παρεμβάσεις

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

Σημειακές Παρεμβάσεις - Περιοχή πρόγραμματος TERRA-DIAS

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΔΙΑ (ITEMS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

SHMPAR

Σημειακή

Nom98, 2,2,c

Type,3,3,I

Κωδ. Νομού

Type = 165 Ερευνητικό κέντρο (υφιστ.)

Type = 166 Ερευνητικό κέντρο (προτειν.)

Type = 167 ΑΕΙ

Type = 168 ΑΕΙ (τμήμα)

Type = 169 ΤΕΙ

Type = 177 ΤΕΙ (προτειν.)

Type = 170 Μουσεία μείζονος σημασίας

Type = 171 Παράρτημα Μουσείου (υφιστ.)

Type = 175 Παράρτημα Μουσείου (προτ.)

Type = 172 Παραγωγικές Σχολές

Type = 173 Παραγωγικές Σχολές (τμήμα)

Type = 174 Κέντρο πιστοποίησης περιβαλλοντικών προϊόντων

Type = 176 Πάρκο – Διεθνής τηλεπικοινωνιακός κόμβος και κόμβος τηλεϊατρικής (προτειν.)

Type = 183 Πάρκο – Συνεδριακό, Ερευνητικό, Πολυλειτουργικό Κέντρο

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-07-30
Ημερομηνία δημοσίευσης
2015-03-23
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
c6d742c0-2cc8-4d6e-952d-68c7e6c58354
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.4228515625 34.699923628591, 23.4228515625 35.745471963956, 26.504516601563 35.745471963956, 26.504516601563 34.699923628591))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα