6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Π78 - Πολιτισμός- Λαογραφία - Ήθη - 'Εθιμα - Νομός Λασιθίου.

Η λαϊκή παράδοση, ως αντανάκλαση της ζωής των ανθρώπων, παραμένει ζωντανή στο νομό Λασιθίου. Παρουσιάζονται διαφορετικές πτυχές του λαϊκού πολιτισμού στο νομό, όπως αυτές εκφράζονται μέσα από έργα και δραστηριότητες των ανθρώπων της περιοχής.

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-04-18
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
7898e3e1-a77d-49e4-af41-e06c93ee1208
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((25.411376953125 34.953980872852, 25.411376953125 35.355941511028, 26.339721679688 35.355941511028, 26.339721679688 34.953980872852))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Νομός Λασιθίου
Temporal Coverage
2023-04-18
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα