6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Π78 - Πολιτισμός - Ιστορική Ανασκόπηση Νήσου Κρήτης και η Ιστορία Νομού Λασιθίου.

Η Κρήτη, το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας και το πέμπτο της Μεσογείου, βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και είναι κρίκος στην αλυσίδα των πολιτισμών που αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Μέχρι σήμερα είναι πολύ έντονη η παρουσία του μινωικού πολιτισμού με την ενετική κατοχή, τη βυζαντινή παράδοση και την τουρκική παρουσία.

Στα όρια του νομού Λασιθίου υπάρχουν σημαντικές αρχαιολογικές περιοχές με ανασκαφικά ευρήματα μεγάλης αξίας που ξεκινούν από το 3000 π.Χ. και φτάνουν μέχρι τα Ρωμαϊκά χρόνια. Τα ανασκαφικά ευρήματα βρίσκονται σήμερα στα τέσσερα αρχαιολογικά μουσεία του νομού. Επίσης, υπάρχουν σημαντικές βυζαντινές μονές και μνημεία με μακραίωνη ιστορία, η οποία ξεκινά τουλάχιστον από τον 12ο αιώνα.

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-03-27
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
af8c2748-381b-4bd7-8bcb-1611c3bdffa0
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.395385742188 34.692923245507, 23.395385742188 35.787592325983, 26.526489257813 35.787592325983, 26.526489257813 34.692923245507))
POLYGON ((25.543212890625 34.734540355629, 25.543212890625 35.534163259923, 26.4990234375 35.534163259923, 26.4990234375 34.734540355629))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Νομός Λασιθίου
Temporal Coverage
2023-03-27
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα