6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Π78 Πολιτισμός - Ιστορία Φουρνής - Περίοδος Ενετοκρατίας

Το πλήθος των ναών και μοναστηριών της Βενετοκρατίας έχουν πολλάκις κεντρίσει το ενδιαφέρον των επιστημόνων και οδηγήσει ιστορικούς, αρχαιολόγους, αρχιτέκτονες, λαογράφους και λογίους της περιοχής στη δημοσίευση μελετών για τη Φουρνή και την πολιτισμική της κληρονομιά.

Διαπιστώνεται όμως ένα κενό ανάμεσα στις επιστημονικές προσεγγίσεις ειδικού ενδιαφέροντος και τις μελέτες που αναπαράγουν την προφορική παράδοση, χωρίς τη διασταύρωση των στοιχείων που παραθέτουν.

Η ανάγκη, λοιπόν, μιας συνολικής αλλά και συνοπτικής τεκμηρίωσης του χωροχρόνου και των μνημείων της Φουρνής στα χρόνια της Βενετοκρατίας, οδήγησε στην παρούσα έκδοση, που υλοποιείται από το πολιτιστικό σωματείο Fourninet Association στα πλαίσια του έργου «Η Φουρνή Λασιθίου Κρήτης στο πέρασμα των αιώνων».

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-03-27
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
6cc5382f-eb0c-4ade-ab74-ab26d3a4ce04
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((25.655651092529 35.252378471472, 25.655651092529 35.264012717627, 25.671272277832 35.264012717627, 25.671272277832 35.252378471472))
POINT (25.663032531738 35.257845373452)
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Επαρχία Μεραμβέλλου, Φουρνή
Temporal Coverage
2023-03-27
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα