6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Π78 - Πολιτισμός - Εκκλησιαστικά Κειμήλια Μονής Πρέβελης, Ν. Ρεθύμνου

Στην συλλογή των εκκλησιαστικών αντικειμένων της Μονής Πρεβέλης σύμφωνα με την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περιλαμβάνόνται Βιβλία, Έγγραφα, Εκκλησιαστικές εικόνες, Λίθινα αντικείμενα, Μικροτεχνία, Ξυλόγλυπτα Αντικείμενα, Όπλα και Ιερατικά Υφάσματα ιστορικής σημασίας και αξίας.

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-03-30
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
58128f21-29fc-4562-b744-d26d3d02aedd
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((24.451961517334 35.15158016825, 24.451961517334 35.159720396862, 24.465351104736 35.159720396862, 24.465351104736 35.15158016825))
POINT (24.456210136414 35.15762138309)
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Νομός Ρεθύμνου
Temporal Coverage
2023-03-30
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα