6.	Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Π78 - Πολιτισμός - Εκκλησιαστικά Κειμήλια Μονής Γωνιάς Νομός Χανίων.

Στην συλλογή της Μονής Γωνιάς συμφώνα με την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων περιλαμβάνονται Βιβλία, Έγγραφα, Εκκλησιαστικές Εικόνες, Μικροτεχνία, Ξυλόγλυπτα Αντικείμενα και Ιερατικά Υφάσματα ιστορικής σημασίας.

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-03-30
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
4773f8b1-f698-4eb0-afc5-25b341d64ff1
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.748321533203 35.519056453286, 23.748321533203 35.564871210033, 23.808746337891 35.564871210033, 23.808746337891 35.519056453286))
POINT (23.776903152466 35.550609291547)
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη Νομός Χανιών
Temporal Coverage
2023-03-30
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα