Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Π78 - Περιβάλλον - Φυσική Γεωγραφία Λασιθίου

Η μορφολογία του εδάφους σ' όλη την έκταση του Νομού, με το διαρκώς εναλλασσόμενο, σε έντονες αντιθέσεις, τοπίο, με τις απαράμιλλες φυσικές καλλονές του, εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή τον επισκέπτη.

Τις ίδιες αντιθέσεις παρουσιάζουν και οι ακτές του. Το κλίμα ήπιο και γλυκό, καθαρά μεσογειακό, χωρίς απότομες εποχιακές μεταπτώσεις, θεωρείται από τα πιο υγιεινά και πιο ευχάριστα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Το πράσινο οργιάζει κυριολεκτικά σε κάμπους και βουνοπλαγιές χάρη στους απέραντους ελαιώνες του και την άγρια θαμνώδη βλάστηση.

Οι ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες εξασφαλίζουν στο νομό αυτάρκεια σε γεωργοκτηνοτροφικά προϊόντα και κηπευτικά, εκλεκτά, κατά κοινή ομολογία σε ποιότητα και γεύση.

Στη παρούσα ενότητα συνόλων ανοικτών δεδομένων, παρουσιάζονται μερικά από τα αποτελέσματα υλοποίησης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της περιόδου 2000 – 2014 προς ενημέρωση και χρήση από ενδιαφερόμενους. - Για τη Δ/νση Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Κων/νος Στραταριδάκης, PhD, Υπεύθυνος Διεύθυνσης και Συντονιστής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων περιόδου 2000 – 2014.
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2024-01-29
Ημερομηνία δημοσίευσης
2023-04-19
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
d141ff43-1413-44a0-9005-73318ec32eb4
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.44482421875 34.709407220596, 23.44482421875 35.786032886639, 26.54296875 35.786032886639, 26.54296875 34.709407220596))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη
Temporal Coverage
2023-04-19
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Contact Name
Στραταριδάκης Κων/νος
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα