Πρωτεύουσες καρτέλες

Για την διευκόλυνση, τόσο των Υπηρεσιών και Φορέων, όσο και των μελετητών-ιδιωτών που εμπλέκονται στην διαδικασία οριοθέτησης υδατορεμάτων ή εκπονούν σχετικές μελέτες, η Διεύθυνση Υδάτων αναρτά τα παρακάτω αρχεία μορφής: .xlsx και .kmz που απεικονίζουν τα οριοθετημένα υδατορέματα με τις διοικητικές πράξεις οριοθέτησής τους.

Επισημαίνουμε ότι τα συγκεκριμένα αρχεία δεν είναι δεσμευτικά για την ύπαρξη άλλων οριοθετημένων ρεμάτων, και αφορούν αποκλειστικά και μόνο στους φακέλους οριοθέτησης που τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης Υδάτων.

Κάθε οριοθετημένο υδατόρεμα αποδίδεται γεωγραφικά με ένα σημείο, και η πληροφορία που δίδεται αφορά στο αντίστοιχο ΦΕΚ δημοσίευσης. Δεδομένου ότι σε αρκετές πράξεις οριοθέτησης, τα τοπογραφικά συντάσσονταν σε σύστημα HATT και όχι σε ΕΓΣΑ 87 ενδέχεται η θέση τους να μην προσδιορίζεται απόλυτα.

Τα επισυναπτόμενα αρχεία αφορούν σε στοιχεία της Υπηρεσίας μέχρι 29.06.2021 και για οποιαδήποτε διόρθωση - πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Μάρη Ιωάννα, προϊσταμένη του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων (τηλ. Επικοινωνίας 2813404168,  e-mail i.mari@apdkritis.gov.gr).

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-07-05
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2017-08-08
Αναγνωριστικό
0308012d-26ad-49b2-9a7e-4e267a2f94a1
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Public Access Level
Public
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Οριοθετημένα Υδατορέματα - Αρχείο Διεύθυνσης Υδάτων
Aναγνωριστικό πόρου
Οριοθετημένα Υδατορέματα - Αρχείο Διεύθυνσης Υδάτων
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Εσωτερικά ύδατα
Ημερομηνία αναφοράς
Τρίτη, Αύγουστος 8, 2017
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημοσίευσης
Ημερομηνία δημιουργίας
Τρίτη, Αύγουστος 8, 2017
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τρίτη, Αύγουστος 8, 2017
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Τρίτη, Αύγουστος 8, 2017
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Υδάτων
Ημερομηνία συμμόρφωσης
Τρίτη, Αύγουστος 8, 2017
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Πάροχος πόρου