Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Μονάδες παραγωγής ενέργειας

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

Μονάδες παραγωγής ενέργειας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΔΙΑ (ITEMS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ENERG

Σημειακή

Nom98, 2,2,c

Type,3,3,I

 

Κωδ. Νομού

Type = 90 μον. παραγ. ενέργειας με συμβατικές μεθόδους, ΔΕΗ (υφιστ)

Type = 94 μον. παραγ. ενέργειας με ήπιες μορφές, ΔΕΗ (υφιστ)

Type = 95 μον. παραγ. ενέργειας με ήπιες μορφές, ΔΕΗ (προτειν.)

Type = 164 σημαντικά αιολικά πάρκα ΔΕΗ (προτειν.)

Type = 163 σημαντικά ιδιωτικά αιολικά πάρκα

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-07-30
Ημερομηνία δημοσίευσης
2015-03-22
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
be3e2bc5-0f57-4112-b805-b6ba1ecb50b1
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.466796875 34.645711770453, 23.466796875 35.732095752388, 26.47705078125 35.732095752388, 26.47705078125 34.645711770453))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα