Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Λιμάνια

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

Λιμάνια στην Κρήτη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΔΙΑ (ITEMS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΛΙΜΑΝΙΑ

LIMANIA

Σημειακή

(limania.pat)

Nom98,2,2,c

Type,3,3,I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X25,4,5,b

Y25,4,5,b

Κωδ. Νομού

69=υφιστάμενα επιβατικά διεθ. εμβέλειας

158=υφιστάμενα εμπορευμ. διεθ. εμβέλειας

71=υφιστάμενα επιβ. διαπεριφ εμβέλειας

160=υφιστάμενα εμπορευμ. διαπεριφ. Εμβέλ

75=μαρίνες

77=αλιευτικά καταφύγια

70=προτειν. επιβατικά διεθ. εμβέλειας

159= προτειν. εμπορευμ. διεθ. εμβέλειας

72=προτειν. επιβατικά διαπεριφ. εμβέλειας

161=προτειν. εμπορευμ.διαπεριφ. εμβέλειας

182=προτειν. επιβατικά περιφ.εμβέλειας

78=προτεινόμενα αλιευτικά καταφύγια

offset συμβόλου για χάρτες 1:250000

«»

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-07-30
Ημερομηνία δημοσίευσης
2015-03-21
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
42cad805-b736-4dc9-a3b3-a6843af77fbb
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.411865234375 34.690890783098, 23.411865234375 35.754388189835, 26.488037109375 35.754388189835, 26.488037109375 34.690890783098))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα