Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών είναι αρμόδια ιδίως για θέματα εποπτείας, εκκαθάρισης και διαχείρισης ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Ιδρύματα Κληροδοτήματα Εποπτείας Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών

Ιδρύματα Κληροδοτήματα Εποπτείας Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-09-13
Ημερομηνία δημοσίευσης
2015-03-21
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
da54f263-546c-4573-b510-e5d3568f8918
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.455810546875 34.731530822685, 23.455810546875 35.732095752388, 26.4990234375 35.732095752388, 26.4990234375 34.731530822685))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα