Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών

Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών είναι αρμόδια ιδίως για θέματα εποπτείας, εκκαθάρισης και διαχείρισης ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Ιδρύματα Κληροδοτήματα για υποτροφίες - βραβεία - βοηθήματα Κρήτης

Ιδρύματα Κληροδοτήματα για υποτροφίες βραβεία βοηθήματα Κρήτης

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-09-13
Ημερομηνία δημοσίευσης
2015-03-21
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
3606dd7f-6f48-44a4-a83b-598ad1c5a1a7
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.417358398438 34.68185695177, 23.417358398438 35.749930201754, 26.510009765625 35.749930201754, 26.510009765625 34.68185695177))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα