Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Ζώνες απαγόρευσης κυνηγιού για νομό Ηρακλείου

Το σύνολο δεδομένων περιέχει ιστορικά δεδομένα της Πρώην Δασικής Υπηρεσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης έως 31.05.2022.

Ζώνες απαγόρευσης κυνηγιού, ορισμένου χρόνου, για νομό Ηρακλείου.

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2023-01-13
Ημερομηνία δημοσίευσης
2015-03-19
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
6795a251-82b4-4af9-b0d1-1a08becb7564
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.37890625 34.672822134724, 23.37890625 35.73655473926, 26.504516601563 35.73655473926, 26.504516601563 34.672822134724))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public