Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα της Περιφεριακής Ενότητας Ηρακλείου.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Δεξαμενές Νομού Ηρακλείου

Δεξαμενές Νομού Ηρακλείου Δασικής Υπηρεσίας

Δεδομένα και Πόροι

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-09-13
Ημερομηνία δημοσίευσης
2015-03-19
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
4f2b43d3-fc9b-4741-ac3f-4e3b5d95d556
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((24.914245605469 35.40196117931, 24.867553710938 35.314602240081, 24.848327636719 35.224905203575, 24.8291015625 35.16205821317, 24.735717773438 35.094668223862, 24.694519042969 35.006977910988, 24.713745117188 34.86512559677, 25.081787109375 34.903427370013, 25.323486328125 34.921445555935, 25.477294921875 34.952967863668, 25.59814453125 35.011477140068, 25.600891113281 35.090173575458, 25.447082519531 35.094668223862, 25.42236328125 35.137355025639, 25.433349609375 35.209198014141, 25.545959472656 35.287703557735, 25.425109863281 35.33925150939, 25.241088867188 35.381809813528, 25.018615722656 35.410915725507, 24.974670410156 35.446723960768, 24.966430664062 35.448961446803, 24.966430664062 35.448961446803, 24.976043701172 35.446985008563))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα