Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Χαρτογράφηση

Διαφορετική Μορφή στα Μεταδεδομένα

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα (δηλαδή τα μεταδεδομένα του συνόλου δεδομένων) είναι επίσης διαθέσιμα και στις παρακάτω μορφές.

JSON RDF

via the DKAN API

Δήμοι - Νομοί

Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003

Δήμοι, Νομοί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΠΕΔΙΑ (ITEMS)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δήμοι, Νομοί

OTA

Πολυγωνική

(ota.pat)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ota.patdhmoi)

 

 

(Ota.patnomoi)

 

γραμμική

(ota.aat)

Per91,4,4,c

Code91,6,6,c

D_k91,2,2,c

Name91,40,40,c

Epa91,1,1,c

Ota91,3,3,c

Nomepa91,3,3,c

 

Nomos98,2,2,n

Dhmos98,2,2,n

Nom98,2,2,c

Dhm98,2,2,c

Name98,30,30,c

Edra98,30,30,c

Ota98,5,5,c

Poh,1,1,c

 

Nom98,2,2,c

Dhm98,2,2,c

Ota98,2,2,c

Nom98,2,2,c

 

Ota-id

Οπως δόθηκε από την υπηρεσία

«»

«»

«»

«»

«»

«»

 

αρ. νομού (νέα κωδικοποίηση)

αρ. Δήμου (νέα κωδικοποίηση)

κωδ. Νομού (νέα κωδικοποίηση)

κωδ. Δήμου (νέα κωδικοποίηση)

ονομασία νέου Δήμου

ονομασία έδρας νέου Δήμου

πλήρης κωδικός νέου Δήμου

P=πεδινός, O=ορεινός, Η=ημιορεινός

 

 

 

 

 

1=όρια ΟΤΑ ’91

5=ακτογραμμή

10=όρια νέων ΟΤΑ

11=όρια οικιστικών ενοτήτων

12=όρια οικιστικών υποενοτήτων

99=όρια ΟΤΑ πρίν από συνενώσεις μετά το ‘91

FieldValue
Ημερομηνία Τροποποίησης
2021-09-13
Ημερομηνία δημοσίευσης
2015-03-22
Ιστότοπος
Αναγνωριστικό
0500d590-7c22-461b-82c8-a3a47ffa4bca
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((23.428344726562 34.690890783098, 23.428344726562 35.73655473926, 26.488037109375 35.73655473926, 26.488037109375 34.690890783098))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα