Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα της Περιφεριακής Ενότητας Ηρακλείου.

Data Extent

Other Access

The information on this page (the dataset metadata) is also available in these formats.

JSON RDF

via the DKAN API

Πίνακας αναδασωτέων εκτάσεων Δ/νσης Δασών Ηρακλείου

Πίνακας αναδασωτέων εκτάσεων Δ/νσης Δασών Ηρακλείου

Data and Resources

FieldValue
Modified
2021-09-13
Release Date
2016-05-27
Ιστότοπος
Identifier
d867cf07-6e69-4046-9e46-7ebfd270ff94
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
POLYGON ((24.738464355469 34.883152184349, 24.738464355469 35.456195568344, 25.433349609375 35.456195568344, 25.433349609375 34.883152184349))
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Τοποθεσία
Κρήτη, Ελλάδα
Γλώσσα
Greek
Άδεια
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Επίπεδο Πρόσβασης
Public
Ομάδα