Σύνολα Δεδομένων

225 Σύνολα Δεδομένων

Περιοχές αναζήτησης ήπιας τουριστικής ανάπτυξης σε ορεινούς όγκους

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

  Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Περιοχές αναζήτησης ήπιας τουριστικής ανάπτυξης σε ορεινούς όγκους ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...

  Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

  Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

   Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΥΤΑ XYTA Σημειακή Nom98,...

   Θεσμοθετημένες ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ

   Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

    Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Θεσμοθετημένες ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΜΟΘ. ΒΙΠΕ,ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ BIOPER...

    Μεταποιητική Δραστηριότητα

    Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

     Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Μεταποιητική Δραστηριότητα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ BIOMON...

     Αρχαιολογικοί Χώροι, Μνημεία

     Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

      Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Αρχαιολογικοί Χώροι, Μνημεία ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΑΙΟΛ. ΧΩΡΟΙ, ΜΝΗΜΕΙΑ ARHAIOP...

      Οριοθετημένοι Αρχαιολογικοί Χώροι

      Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

       Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Οριοθετημένοι Αρχαιολογικοί Χώροι ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΑΡΧ. ΧΩΡΟΙ ARHAIO...

       Περιοχές με Δίκτυα Άρδευσης (προτειν)

       Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

        Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Περιοχές με Δίκτυα Άρδευσης (προτειν) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (...

        Περιοχές με δίκτυα Άρδευσης (υφιστ)

        Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

         Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Περιοχές με δίκτυα Άρδευσης (υφιστ) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (υφιστ...

         Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης

         Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

          Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Ζώνες ήπιας τουριστικής ανάπτυξης - Πρόγραμμα TERRA-DIAS ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΖΩΝΕΣ ΗΠΙΑΣ...

          Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί - Ιδιωτικές Πολεοδομήσεις

          Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

           Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης 2003 Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί, Ιδιωτικές Πολεοδομήσεις ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΕΔΙΑ (ITEMS) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΙ...