Σύνολα Δεδομένων

164 Σύνολα Δεδομένων

Άδειες Λασιθίου

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
  • Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

Άδειες Ρεθύμνου

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
  • Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

Άδειες Ηρακλείου

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
  • Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)

Άδειες Χανίων

Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού
  • Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)