Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

812 Σύνολα Δεδομένων

Οριοθετημένα Υδατορέματα - Αρχείο Διεύθυνσης Υδάτων

Διεύθυνση Υδάτων

  .. Σχετική νομοθεσία /*Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση τηρείται συμβατικό και ηλεκτρονικό αρχείο με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων, στο οποίο καταχωρούνται οι διοικητικές πράξεις οριοθέτησης υδατορεμάτων συνοδευόμενες από τους...

  Αδειοδοτημένες Υδροληψίες της Δ/νσης Υδάτων Κρήτης

  Διεύθυνση Υδάτων

   Τα δεδομένα των αδειοδοτημένων υδροληψιών (Γεώτρηση, Θάλασσα, Παρόχθιο Αντλιοστάσιο, Λιμνοδεξαμενή-Ομβροδεξαμενή, Πηγάδι, Πηγή, Υδρομάστευση, Φράγμα) προέρχονται από το ψηφιακό αρχείο του Τμήματος Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων της Δ/νσης...

   Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

   Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

    Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας από το Τμήμα Φυσικών Πόρων – Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου – Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Χάρτης στη Γεωπύλη [1]  Εφαρμογή στη Γεωπύλη [2...