Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

837 Σύνολα Δεδομένων

Οριοθετημένα Υδατορέματα - Αρχείο Διεύθυνσης Υδάτων

Διεύθυνση Υδάτων

  .. Σχετική νομοθεσία /*Σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση τηρείται συμβατικό και ηλεκτρονικό αρχείο με ευθύνη των οικείων Διευθύνσεων Υδάτων, στο οποίο καταχωρούνται οι διοικητικές πράξεις οριοθέτησης υδατορεμάτων συνοδευόμενες από τους...

  Βροχομετρικά Δεδομένα από το δίκτυο συμβατικών σταθμών με παρατηρητές

  Διεύθυνση Υδάτων

   Στο πλαίσιο της καταγραφής μετεωρολογικών δεδομένων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εγκαταστήσει σε όλη την Ελλάδα συμβατικούς βροχομετρικούς σταθμούς με παρατηρητές. Στην Κρήτη, η εποπτεία 19 τέτοιων συμβατικών βροχομετρικών σταθμών...

   WERMED

   • WERMED WEATHERROUTING DANS LA MEDITERRANEE