Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

212 Σύνολα Δεδομένων

Κωδικοί Χρήσης Γης

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Οι Κωδικοί Χρήσης Γης δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των...

  Σημειακή αποτύπωση Λατομείων

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

   Η σημειακή αποτύπωση των λατομείων δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και...

   Χρήση εδάφους στην Κρήτη

   Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Η Χρήση εδάφους δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των φυσικών και...