Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

258 Σύνολα Δεδομένων

ESRI REST API

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Μετεωρολογικών Δεδομένων Μέγιστης Θερμοκρασίας της Κρήτης

ESRI REST API

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Μετεωρολογικών Δεδομένων Βροχόπτωσης της Κρήτης

ESRI REST API

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Εξατμισιμετρικών Μετεωρολογικών Δεδομένων της Κρήτης

ESRI REST API

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Δορυφορικές Εικόνες της Κρήτης

ESRI REST API

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Πυκνότητας Σεισμών της Κρήτης

ESRI REST API

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Τοπογραφικός Χάρτης της Κρήτης

ESRI REST API

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Χρήσης Γης της Κρήτης

ESRI REST API

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Γεωλογικός Χάρτης της Κρήτης

ESRI REST API

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Προσανατολιστικός Χάρτης Φοινικόδασους Πρέβελης