Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

260 Σύνολα Δεδομένων

Εστίες Εκδήλωσης Πυρκαγιάς στην Κρήτη έως το 2006

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Οι Εστίες Εκδήλωσης Πυρκαγιάς στην Κρήτη δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και...

  ESRI REST API

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Μετεωρολογικών Δεδομένων Μέσης Υγρασίας της Κρήτης

  ESRI REST API

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Μετεωρολογικών Δεδομένων Μέσης Θερμοκρασίας της Κρήτης

  ESRI REST API

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Μετεωρολογικών Δεδομένων Μέγιστης Θερμοκρασίας της Κρήτης

  ESRI REST API

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Μετεωρολογικών Δεδομένων Βροχόπτωσης της Κρήτης

  ESRI REST API

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Εξατμισιμετρικών Μετεωρολογικών Δεδομένων της Κρήτης

  ESRI REST API

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Δορυφορικές Εικόνες της Κρήτης

  ESRI REST API

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Πυκνότητας Σεισμών της Κρήτης

  ESRI REST API

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Τοπογραφικός Χάρτης της Κρήτης

  ESRI REST API

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  • Χάρτης Χρήσης Γης της Κρήτης