Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

258 Σύνολα Δεδομένων

Περιοχές Natura Κρήτης

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  Οι Περιοχές Natura Κρήτης δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των...

  Περιφερειακές Ενότητες Κρήτης

  Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

   Οι Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και...

   Όρια των Καποδιστριακών ΟΤΑ της Κρήτης

   Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Τα όρια Καποδιστριακών ΟΤΑ της Κρήτης δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και...

    Πόλεις και Χωριά της Κρήτης

    Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

     Οι πόλεις - χωριά της Κρήτης δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης...

     Κίνδυνος κατολισθήσεων στην Κρήτη

     Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

      Ο κίνδυνος κατολισθήσεων της Κρήτης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και...

      Σεισμοί της Κρήτης

      Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

       Οι Σεισμοί στην Κρήτη δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των...

       Εστίες Εκδήλωσης Πυρκαγιάς στην Κρήτη έως το 2006

       Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

        Οι Εστίες Εκδήλωσης Πυρκαγιάς στην Κρήτη δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και...

        ESRI REST API

        Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
        • Χάρτης Μετεωρολογικών Δεδομένων Μέσης Υγρασίας της Κρήτης

        ESRI REST API

        Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
        • Χάρτης Μετεωρολογικών Δεδομένων Μέσης Θερμοκρασίας της Κρήτης