Σύνολα Δεδομένων

5 Σύνολα Δεδομένων

Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

    Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας από το Τμήμα Φυσικών Πόρων – Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου – Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Χάρτης στη Γεωπύλη [1]  Εφαρμογή στη Γεωπύλη [2...

    ESRI REST API

    Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου
    • Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ