Σύνολα Δεδομένων

225 Σύνολα Δεδομένων

Όμβριες Καμπύλες

Διεύθυνση Υδάτων

    Για το *ΥΔ Κρήτης (GR13)* καταρτίστηκαν εξισώσεις όμβριων καμπυλών (παραμετρικές σχέσεις υπολογισμού της έντασης της βροχόπτωσης για δεδομένη διάρκεια και περίοδο επαναφοράς) στις θέσεις των βροχομετρικών σταθμών του Υδατικού Διαμερίσματος. o...

    ESRI REST API

    Διεύθυνση Υδάτων
    • Μετεωρολογικοί και Υδρολογικοί Σταθμοί