Σύνολα Δεδομένων

225 Σύνολα Δεδομένων

ESRI REST API

Διεύθυνση Υδάτων
  • Εξατμισιμετρικά στοιχεία 18 σταθμών της Νήσου Κρήτης

ESRI REST API

Διεύθυνση Υδάτων
  • Υδρομετρικά στοιχεία 48 συγκροτημάτων πηγών της Νήσου Κρήτης