Σύνολα Δεδομένων

225 Σύνολα Δεδομένων

ESRI REST API

Διεύθυνση Υδάτων
  • Υδρομετρικά στοιχεία χειμάρρων σε 26 σταθμούς της νήσου Κρήτης

ESRI REST API

Διεύθυνση Υδάτων
  • Στοιχεία θερμοκρασίας 16 σταθμών της Νήσου Κρήτης