Σύνολα Δεδομένων

225 Σύνολα Δεδομένων

Μεγάλες πηγές Κρήτης

Διεύθυνση Υδάτων

  Μεγάλες πηγές Κρήτης και δεδομένα (απορροή). Παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε resource δεδομένα μέσω του *DKAN Datastore Web API *με δυνατότητα επιστροφής των αποτελεσμάτων σε XML ή JSON.

  Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ζήρος"

  Διεύθυνση Υδάτων

   Μετεωρολογικά Δεδομένα Μετεωρολογικού Σταθμού "Ζήρος". Τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών (θερμοκρασία, βροχόπτωση, ταχύτητα ανέμου κλπ.) είναι πρωτογενή και δεν έχουν υποστεί καμία επεξεργασία. Για το λόγο αυτό ενδέχεται στην καταγραφή...

   ESRI REST API

   Διεύθυνση Υδάτων
   • Σχολικό Δίκτυο καταγραφής βροχοπτώσεων