Σύνολα Δεδομένων

225 Σύνολα Δεδομένων

2022 – Αποτελέσματα παρακολούθησης της ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Κρήτης

Διεύθυνση Υδάτων

    Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής. Το πρόγραμμα παρακολούθησης χρηματοδοτείται από το...

    Μικρά Υδατορέματα

    Διεύθυνση Υδάτων

      Το επισυναπτόμενο αρχείο *αφορά μόνο σε στοιχεία της Υπηρεσίας και όχι σε όλα τα Μικρά Υδατορέματα του νησιού *και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με νέα δεδομένα. Κάθε Μικρό Υδατόρεμα αποδίδεται γεωγραφικά με δύο σημεία (αρχή...