Σύνολα Δεδομένων

173 Σύνολα Δεδομένων

ESRI REST API

Διεύθυνση Υδάτων
  • Υδρομετρικά στοιχεία 48 συγκροτημάτων πηγών της Νήσου Κρήτης