Σύνολα Δεδομένων

173 Σύνολα Δεδομένων

ESRI REST API

Διεύθυνση Υδάτων
  • Στοιχεία Ηλιοφάνειας 4 σταθμών της Νήσου Κρήτης

ESRI REST API

Διεύθυνση Υδάτων
  • Εξατμισιμετρικά στοιχεία 18 σταθμών της Νήσου Κρήτης