Σύνολα Δεδομένων

173 Σύνολα Δεδομένων

ESRI REST API

Διεύθυνση Υδάτων
  • Σχολικό Δίκτυο καταγραφής βροχοπτώσεων

ESRI REST API

Διεύθυνση Υδάτων
  • Υδρομετρικά στοιχεία χειμάρρων σε 26 σταθμούς της νήσου Κρήτης