Σύνολα Δεδομένων

167 Σύνολα Δεδομένων

ESRI REST API

Διεύθυνση Υδάτων
  • Αδειοδοτημένες Υδροληψίες της Δ/νσης Υδάτων Κρήτης