Σύνολα Δεδομένων

1 Σύνολα Δεδομένων

Βροχομετρικά Δεδομένα από το δίκτυο συμβατικών σταθμών με παρατηρητές

Διεύθυνση Υδάτων

    Στο πλαίσιο της καταγραφής μετεωρολογικών δεδομένων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει εγκαταστήσει σε όλη την Ελλάδα συμβατικούς βροχομετρικούς σταθμούς με παρατηρητές. Στην Κρήτη, η εποπτεία 19 τέτοιων συμβατικών βροχομετρικών σταθμών...