Θέματα

Σύνολα Δεδομένων

213 Σύνολα Δεδομένων

Κωδικοί Χρήσης Γης

Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

    Οι Κωδικοί Χρήσης Γης δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης των...

    Σημειακή αποτύπωση Λατομείων

    Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών

      Η σημειακή αποτύπωση των λατομείων δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του υποέργου Emeric του έργου CRINNO. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του συστήματος EMERIC I αποτελεί έργο υποδομής για τους εμπλεκόμενους φορείς προστασίας, διαχείρισης και...