Σύνολα Δεδομένων

1 Σύνολα Δεδομένων

Μικρά Υδατορέματα

Διεύθυνση Υδάτων

    Το επισυναπτόμενο αρχείο *αφορά μόνο σε στοιχεία της Υπηρεσίας και όχι σε όλα τα Μικρά Υδατορέματα του νησιού *και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα με νέα δεδομένα. Κάθε Μικρό Υδατόρεμα αποδίδεται γεωγραφικά με δύο σημεία (αρχή...